RODO
Szanowni Klienci,
od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Stosując wymagania związane z obowiązkiem informacyjnym przedstawiamy zasady przetwarzania przez ESTETLANS Ryszard Kolański danych osobowych oraz o przysługujących prawach związanych z ochroną danych osobowych.

ESTETLANS Ryszard Kolański przetwarza dane swoich Kontrahentów, uzyskane w ramach współpracy lub powszechnie dostępnych, jawnych rejestrów (Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy).

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest firma ESTETLANS Ryszard Kolański z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 243, e-mail: biuro@estetlans.com.pl zwana dalej Administratorem.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Gromadzimy Państwa dane osobowe, w szczególności: imię, nazwisko, adres, nazwa firmy, NIP, REGON, e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego oraz dane niezbędne w dokumentach podatkowych.

Dane osobowe gromadzimy w celach:
- zawierania i realizacji umowy oraz świadczenia oferowanych przez nas usług. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zawarcia umowy, procesu wykonania zamówienia i wydania imiennego zakupu,
- realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych,
- ochrony praw ESTETLANS w tym dochodzenia zaległych płatności w ramach windykacji i procesów sądowych,
- działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowej w przypadku wyrażenia osobnej zgody.

Administrator może przekazywać dane osobowe dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie osobom trzecim. Podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, towarzystwa ubezpieczeniowe, audytowe, informatyczne, pocztowe, kurierskie, transportowe. Dane osobowe mogą być przekazywane sądom, organom podatkowym i innym organom nadzorującym.

Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi w zakresie ochrony Danych osobowych do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ponadto, macie Państwo prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo żądania do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, Administrator niezwłocznego usunie dane  osobowe,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• prawo żądania przeniesienia,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone oraz wykonania niezbędnych obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przez czas określony przepisami ordynacji podatkowej. W przypadku braku zapłaty, dane mogą być przetwarzane do całkowitego zaspokojenia sprzedawcy lub czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń.
Nasza witryna używa pliki cookies w celu dostosowania się do indywidualnych potrzeb i zapewnienia wygodnego przeglądania strony. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.