Nota prawna
Nazwa "estetlans" podobnie jak i wzór logo, na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie. Wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzanie nim na wszystkich polach eksploatacji przysługuje twórcom nazwy "ESTETLANS" - Magdalenie i Ryszardowi Kolańskim.

Copyright (c) Wszelkie prawa zastrzeżone.